Fine Bubble Technologies

Poznaj z nami drobne pęcherzyki!

Jesteśmy pionierami w badaniach nad drobnymi pęcherzykami. Wszystko zaczęło się w 1996 r. na Wydziale Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej…

Drobne pęcherzyki znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach: