O nas

Badania nad drobnymi pęcherzykami są w Polsce prowadzone od z górą dwudziestu lat. Zostały zapoczątkowane w 1996 r. na Wydziale Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej.

Jednym z pionierów tych badań jest współzałożyciel spółki Fine Bubble Technologies, dr inż. Andrzej Mróz, który opracował oryginalne, efektywne i energooszczędne metody wytwarzania drobnych pęcherzyków. Dzięki temu możemy oferować korzyści wynikające z użycia tej rewolucyjnej technologii bez licencjonowania zagranicznych rozwiązań. Dr Mróz skonstruował wiele generatorów drobnych pęcherzyków, ma też na koncie ponad 200 udanych wdrożeń tej technologii w kraju i za granicą.

Wokół Fine Bubble Technologies zamierzamy zbudować grupę przedsiębiorstw i instytucji, które podzielą nasze przekonanie o olbrzymich możliwościach, jakie otwiera technologia drobnych pęcherzyków. Zapraszamy partnerów, którzy we współpracy z nami będą:

  • badali fizykę zjawisk na powierzchniach międzyfazowych oraz nad mikro- i makroskopowymi właściwościami układów koloidalnych gaz‑ciecz
  • badali efekty – zarówno bezpośrednie, jak i długofalowe – użycia drobnych pęcherzyków w konkretnych zastosowaniach
  • rozwijali nowe techniki i metody wytwarzania, pomiaru i monitorowania pęcherzyków
  • opracowywali i wdrażali nowe produkty i usługi oparte na technologii drobnych pęcherzyków