Będziemy kontynuowali projekt BubbleFoot – dziękujemy ACTTiVAte!

Otrzymaliśmy potwierdzenie, że nasz raport końcowy w projekcie ACTTiVAte został zaakceptowany. Oznacza to koniec tego etapu prac nad BubbleFoot – urządzeniem do karboksyterapii stopy cukrzycowej z użyciem technologii mikro- i nanopęcherzyków (MNB). Wsparcie, jakie otrzymaliśmy z projektu ACTTiVAte było wielorakie. Poza dotacją obejmowało szkolenia, warsztaty i mentoring, których wartość jest dla nas nieoceniona.

Zamierzamy pracować dalej i dopracować produkt, którego prototyp zbudowaliśmy. Szukamy też inwestora, który zechce współfinansować jego komercjalizację. Widzimy miejsce na rynku dla czterech, pokrewnych technologicznie grup urządzeń, skierowanych do nieco różnych odbiorców – od użytkowników indywidualnych, poprzez gabinety wellness&SPA, gabinety fizjoterapeutyczne, po szpitale i polikliniki. Pożytek dla pacjentów, którzy dzięki korzystaniu z BubbleFoot mogą uniknąć bolesnych dolegliwości lub nawet amputacji, byłyby ogromne.

Raz jeszcze – dziękujemy ACTTiVAte!

Prototyp BubbleFoot uruchomiony!

Przeprowadziliśmy pierwszy rozruch i serię prób prototypu BubbleFoot – urządzenia do karboksyterapii stopy cukrzycowej, które opracowujemy przy wsparciu programu ACTTiVAte.

ACTTiVAte to projekt akceleracji start-upów, współfinansowany przez Unię Europejską z programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o grant nr 691473.

Nakręciliśmy klip opisujący co udało się osiągnąć i dokąd dalej zmierzamy:

Zakończyliśmy pierwszy etap projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Od stycznia realizujemy projekt na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zostaliśmy wybrani, jako podwykonawca Creotech Instruments S.A., do realizacji projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowanie urządzenia do bezdotykowego usuwania zanieczyszczeń molekularnych z powierzchni elementów satelitów przed ich wysłaniem w kosmos. Creotech odpowiada za opracowanie ogólnej koncepcji urządzenia, jego części mechanicznych oraz podukładów związanych z podawaniem i zbieraniem środka czyszczącego. Naszym zadaniem jest produkcja środka czyszczącego i analizy – zarówno oczyszczonej powierzchni, jak i zebranych zanieczyszczeń.

Wymagania postawione przez ESA są bardzo trudne do spełnienia, a urządzenie miałoby zastąpić do tej pory stosowane metody, związane z użyciem agresywnych środków chemicznych, wykorzystaniem wody z nanopęcherzykami gazów. Ze względu na konieczność uniknięcia wtórnego zanieczyszczenia powierzchni przez pozostałości środka czyszczącego (np. zacieków), zamierzamy zastosować tzw. wodę ultraczystą i gaz poddany wielostopniowej filtracji.

Wstępne prace projektowe, stanowiące treść pierwszego etapu, zostały zaakceptowane przez ESA podczas Przeglądu wymagań systemowych (ang. SRR, System Requirements Review) i przystąpiliśmy do realizacji drugiego etapu, w którym zaprojektujemy instalacje do badań laboratoryjnych.

Pozyskaliśmy dofinansowanie z programu ACTTiVAte

Zgłoszony przez nas projekt “BubbleFoot” został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu ACTTiVAte. Projekt dotyczy przygotowania komercjalizacji urządzenia do karboksyterapii stopy cukrzycowej. Dzięki moczeniu stóp w wodzie z nanopęcherzykami dwutlenku węgla można nawet siedmiokrotnie zmniejszyć ryzyko nawrotu tej przykrej dolegliwości.