Pozyskaliśmy finansowanie dla spółki zależnej

Dziś odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników naszej spółki zależnej – Water Bubble Technologies sp. z o.o., które zmieniło Umowę Spółki i wprowadziło nowego wspólnika. Jest nim ASI Bridge Alfa Bitspiration Booster sp. z o.o. sp.k. – fundusz inwestycyjny, który zdecydował się zainwestować w WBT pieniądze swoich (prywatnych) fundatorów oraz przekazać grant z Narodowego Funduszu Badań i Rozwoju. Spółka Water Bubble Technologies zajmie się komercjalizacją technologii drobnych pęcherzyków w dwóch obszarach: podniesienia jakości i obniżenia kosztów oczyszczania ścieków, tak by woda mogła być zawracana do lokalnego systemu hydrologicznego oraz uzdatniania wody do celów komunalnych i przemysłowych. Dzięki nowatorskiemu podejściu do budowy oczyszczalni będzie można osiągnąć taką samą wydajność jak dla oczyszczalni tradycyjnych, zajmując 20% powierzchni, używając 50% energii, eliminując korzystanie z agresywnych chemikaliów, produkując lepiej oczyszczoną wodę i osad nadający się do wtórnego wykorzystania oraz eliminując emisję uciążliwych zapachów. Projektowane przez WBT stacje uzdatniania wody będą produkowały zdrowszą wodę pitną lub lepiej oczyszczoną wodę do celów technologicznych, również przy znacznych oszczędnościach energii i bez użycia potencjalnie szkodliwych środków chemicznych do jej dezynfekcji. Projektowane przez WBT sieci wodociągowe będą zabezpieczone przed powstawaniem biofilmów mikrobiologicznych i osadzaniem minerałów.