Zakończyliśmy pierwszy etap projektu dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Od stycznia realizujemy projekt na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zostaliśmy wybrani, jako podwykonawca Creotech Instruments S.A., do realizacji projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowanie urządzenia do bezdotykowego usuwania zanieczyszczeń molekularnych z powierzchni elementów satelitów przed ich wysłaniem w kosmos. Creotech odpowiada za opracowanie ogólnej koncepcji urządzenia, jego części mechanicznych oraz podukładów związanych z podawaniem i zbieraniem środka czyszczącego. Naszym zadaniem jest produkcja środka czyszczącego i analizy – zarówno oczyszczonej powierzchni, jak i zebranych zanieczyszczeń.

Wymagania postawione przez ESA są bardzo trudne do spełnienia, a urządzenie miałoby zastąpić do tej pory stosowane metody, związane z użyciem agresywnych środków chemicznych, wykorzystaniem wody z nanopęcherzykami gazów. Ze względu na konieczność uniknięcia wtórnego zanieczyszczenia powierzchni przez pozostałości środka czyszczącego (np. zacieków), zamierzamy zastosować tzw. wodę ultraczystą i gaz poddany wielostopniowej filtracji.

Wstępne prace projektowe, stanowiące treść pierwszego etapu, zostały zaakceptowane przez ESA podczas Przeglądu wymagań systemowych (ang. SRR, System Requirements Review) i przystąpiliśmy do realizacji drugiego etapu, w którym zaprojektujemy instalacje do badań laboratoryjnych.