Pozyskaliśmy dofinansowanie z programu ACTTiVAte

Zgłoszony przez nas projekt “BubbleFoot” został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu ACTTiVAte. Projekt dotyczy przygotowania komercjalizacji urządzenia do karboksyterapii stopy cukrzycowej. Dzięki moczeniu stóp w wodzie z nanopęcherzykami dwutlenku węgla można nawet siedmiokrotnie zmniejszyć ryzyko nawrotu tej przykrej dolegliwości.